Výhody, ktoré s ON-LINE kurzom získate:

  • Celú výučbu môžete absolvovať v pokoji na svojom PC a podľa vlastného tempa.
  • Objavíte ďalšie funkčné možnosti Excelu.
  • Lekcie sú zamerané na prax - celá výučba je postavená na konkrétnych prípadoch z praxe.
  • Stiahnete si starostlivo pripravené lekcie, pomocou ktorých si jednoduchým spôsobom precvičíte nadobudnuté vedomosti.
  • Všetky lekcie on-line kurzu pripravil renomovaný odborník z praxe Doc. Ing. Jozef Chajdiak CSc. - autor viacerých odborných publikácií z danej oblasti.
  • V jednotlivých lekciách nenájdete len nudný text, učebný materiál obsahuje predovšetkým príklady vo forme praktických náhľadov z prostredia Excelu, vďaka ktorým lepšie pochopíte prebratú problematiku.
  • Ak ovládate základy Excelu a máte záujem osvojiť si ďalšie funkcie, potom je tento kurz určený práve pre Vás.
 
Vaše otázky ohľadne tohto produktu zodpovie
Mgr. Ladislav Hribik

Copyright © 1997-2019 by Dashöfer Holding, Ltd. a VERLAG DASHÖFER, vydavateľstvo, s r.o.,
Železničiarska 13, 814 99 Bratislava
Zapísaná v OR: Okr. Súdu Bratislava I, odd.: s.r.o. vložka č.:15765/B; bankové spojenie: UniCredit Bank Slovakia, a.s., č.ú.: 100 362 500/1111
tel: + 421 2 33 00 55 55, e-mail: registracia@dashofer.sk